Sextørke, avvisning og utroskap

Mannen som har sendt inn spørsmålet jeg svarer på denne uka, beskriver en ganske låst situasjon. Men betyr det at det ikke er håp? Hva kan han gjøre for å få en endring?

Har du spørsmål, problemer eller utfordringer rundt temaet seksualitet? Send det inn til: sexologensvarer@gmail.com.

Spørsmål:

Vi har vært sammen 13 år og gift 10 år. Vi hadde et fantastisk sexliv før vi fikk et barn. Etter han ble født har sex dabbet av. Når han var 2 år forsvant sex/nærheten helt. Han sover i samme seng med sin mor fordi mor kan ikke sove ut ham. Jeg har alltid prøvd meg litt, men alltid blitt avist. For 6 år siden prøvde jeg meg, og hun sa til meg at hun følte at hun ble voldtatt hvis jeg tok på henne. Jeg følte meg som en voldtekts forbryter, jeg har alltid akseptert når en dame sier nei. Etter den gangen har jeg aldri prøvd meg igjen. De ord hun sa til meg kommer alltid opp i mitt hode hvis jeg tenker på henne. Hun er skuffet over meg, at jeg aldri prøver meg mer. Men jeg klarer ikke.

Jeg har flere gang prøvd å gjøre det slutt, men hun klarer hver gang å overbevise meg om å bli på grunn av ham. Jeg er selv bekymret for ham, at det vil knuse ham hvis jeg forlater henne.

For et år siden var jeg utro som ente med mange møter. Jeg syntes det var helt fantastisk å ha sex igjen etter 5 år i tørke. Å personen jeg har sex har blitt forelsket i meg, men har ikke samme følelser tilbake.

Hva ville du ha gjort i min situasjon?

Sahara
Licensed from: kamchatka / yayimages.com

Svar:

Det er forståelig at du føler situasjonen vanskelig, og den virker ganske låst ut i fra hva du skriver. Slik jeg leser det, er de tre viktigste problemområdene du tar opp; mors tilknytning til sønnen deres, hennes avvisning av deg, men samtidig ønske om at du tar initiativ, og ditt utroskap. Jeg velger å svare på dem hver for seg selv om de mer eller mindre er flettet i hverandre:

Du skriver ikke hvor gammel sønnen deres er, men jeg tolker det du skriver til at han er rundt førskolealder. Det er omdiskutert hvorvidt barn skal sove i samme seng som foreldrene sine, og eventuelt hvor lenge. Dette varierer for eksempel fra kultur til kultur; i mange kulturer er ikke det uvanlig at barn deler seng med foreldre i lang tid, men i vår kultur er det mer uvanlig. En ting er om barn våkner om natten, og søker trøst i foreldrenes seng, men det er noe annet at man legger opp til at barnet skal sove der, særlig når det fortrenger din plass i senga. Slik du beskriver det, skjer dette på bakgrunn av mors behov for å sove sammen med han, og ikke motsatt, noe som gjør situasjonen mer spesiell.

Det er vanskelig å trekke noen konklusjoner i dette tilfelle, men noen ganger er tilknytningen/bindingen mellom en foreldre og barnet ikke nødvendigvis til det beste for barnet. Mitt forslag til deg, er at dere sammen går til helsestasjonen (eller på skolen?) og snakker med en helsesøster om dette. Det viktigste for deg, er at du får tilbake din plass i senga. Men kanskje er det like viktig for din sønn, at hans behov for å sove i egen seng, blir ivaretatt?

Å bli avvist er vondt, og de fleste kjenner på såre følelser når det skjer. Når det i tillegg blir sammenlignet med en voldtekt, er det forståelig at du blir usikker og redd for å forsøke å ta initiativ igjen. Det har pågått over lang tid for deg/dere, og sannsynligvis blitt et mønster som kan være vanskelig å komme seg ut av uten hjelp. Når hun på sin side samtidig er skuffet over at du ikke tar initiativ, og du på din side er redd for å gjøre det, virker situasjonen ganske låst. Det trenger ikke bety at den ikke kan løses oppi, men da må dere begge være villig til å snakke om problemet, få forståelse for den andre part og til å finne løsninger.

Dette kan det høres ut som dere trenger hjelp for å få til. Familievernkontoret der dere bor eller en sexolog kan være et sted å henvende seg til for samtale. Fordelen med samtale med/via en nøytral tredje part, er at man kan slippe å gå inn i den samme (negative) formen for kommunikasjon som man eventuelt tidligere har hatt (eller for å komme i gang med å snakke om det om dere ikke har gjort det tidligere), og man får hjelp til å føre samtalen konstruktivt mot et mål og en løsning.

Når det gjelder ditt utroskap, så er jeg litt usikker på hva du ønsker innspill på. Utroskap i seg selv, er et moralsk anliggende som jeg mener hver enkelt må gå i seg selv å finne ut hvilken betydning det har for egen del og for relasjonen til partner. Det er nok mange som vil ha full forståelse for at du har gjort dette ut i fra din situasjon, men det er nok også mange som vil mene at det uansett er umoralsk at du er utro mot din kone.

Man har alltid har et valg mellom flere muligheter. For ett år siden valgte du å være utro istedenfor aktivt gjøre noe med situasjonen med din kone. Hva som gjør at du valgte som du gjorde, er av mindre betydning nå. Det som har betydning er hvilket valg du gjør for veien videre.

Siden den du er utro med har gitt uttrykk for forelskelse i deg, og du ikke gjengjelder det, er det kanskje der du må starte - vær ærlig om det! Da gir du i alle fall denne personen en mulighet til å ta et valg for sin vei videre.

Om du ønsker å satse på ekteskapet (for sønnen din sin skyld?), må du satse 100 %. Det vil si at du ikke har en relasjon på si som drar deg, fysisk eller psykisk, bort fra det du og din kone må jobbe med.

Det hele virker komplisert fordi din kone "bruker" sønnen deres som unnskyldning både til å skyve deg bort når du har forsøkt å ta initiativ til sex, og for å holde på deg når du har forsøkt å gjøre det slutt. Jeg vil derfor på det sterkeste anbefale at dere søker hjelp, for alle problemene du har presentert.

Lykke til.

Soneterapi og sexologi? Seriøst!

Ja, det gir gode resultater å kombinere vestlig og tradisjonell medisinsk behandling, også innenfor seksuell helse. Jeg vet det, fordi jeg ser resultatene - ofte. Jeg ser at det ikke er tull - det er helt seriøst.

I høst fullførte jeg utdannelse innen reflexologi - bedre kjent som soneterapi. Flere har spurt meg hvorfor;  "Du er jo allerede sexolog, hvorfor satse på noe nytt?", "Du er jo en seriøs utøver av faget ditt, hvorfor blande inn dette tullet?". For meg er det ikke tull. Det handler om å se helheten og behandle hele mennesket.

footsteps in sandy
Licensed from: jame_j@homail.com / yayimages.com

Hva er det som mangler?

Etter endt utdanning som sykepleier, jobbet jeg noen år på sykehus, før jeg i 1993 begynte å jobbe innen fagfeltet seksuell helse. Jeg stortrivdes, men følte hele tiden på at noe manglet...

Å jobbe innenfor vestlig medisin er grovt sett ensbetydende med å behandle eller lindre fysiske og psykiske symptomer og plager. Det tilfredsstilte ikke alltid min medfødte trang til å finne ut hva som ligger bakenfor alt; hvorfor ble denne personen syk eller fikk disse plagene? Er den fysiske plagen bare fysisk, eller ligger det noe annet bak?

Helt, ikke stykkevis og delt

Jeg tok så utdannelse innen sexologi, og kom på den måten mye nærmere det jeg hadde savnet; via samtaler, og det å ha tid til å lytte, har jeg fått en dypere forståelse og kommet mye nærmere det bakenforliggende for hver enkelt person. Jeg kunne ha stoppet med dette. Jeg har en utdannelse og et arbeid jeg stortrives med, jeg møter mange flotte mennesker i min praksis og får hjulpet mange til et bedre liv.

Men i løpet av de årene jeg har jobbet som sexolog, har jeg fått en stadig større forståelse for helheten i mennesket; både fysiske, psykiske, sosiale, emosjonelle, mentale og åndelige aspekter. Og ikke minst hvordan de ulike aspektene påvirker hverandre, og derfor hvor viktig det er å ivareta hele mennesket i en behandling.

Basert på egen erfaring

På et tidspunkt fikk jeg selv erfaring med tradisjonell (alternativ) medisin; fra jeg var liten fikk jeg stadig bihulebetennelser som resulterte i flere antibiotikakurer hvert år. Så fikk jeg en standhaftig bihulebetennelse der antibiotikaen ikke hjalp. Det vestlig medisin kunne tilby, var å lindre plagene mine ved å stikke opp og skylle bihulene ved jevne mellomrom fram til bedring. Etter noen måneder foreslo overlegen at jeg burde forsøke akupunktur. For å gjøre en lang historie kort - etter to behandlinger var jeg kvitt bihulebetennelsen og har ikke hatt det siden. Det er 20 år siden.

Jeg tenkte at når dette kunne hjelpe meg, så må det kunne hjelpe andre også, uansett om det er bihuler eller noe annet som signaliserer ubalanse og gir problemer. I de senere år har jeg derfor supplert min utdannelse med blant annet kinesisk medisin, soneterapi og øreakupunktur.

Soneterapi gir konkrete resultater

Jeg føler nå at jeg endelig har fått alle de verktøy jeg trenger for å kunne tilby en så helhetlig behandling som mulig. Fremdeles er det mange som kommer til meg utelukkende for samtaler, andre vil bare ha soneterapi (de som for eksempel ikke sliter med en seksuell problematikk). Men stadig oftere kombinerer jeg samtaler og soneterapi, og det med gode tilbakemeldinger:  

Det gleder meg å høre fra en mann som tidligere brukte tusenvis av kroner på potenspiller for å klare å gjennomføre samleie, at han ganske raskt kunne kaste pillene og kroppen fungerer helt av seg selv. Eller fra jenter som ikke har klart å føre noe inn i skjeden på måneder og år på grunn av smerter, igjen har begynt å nyte berøring og intimiteten. 

Andre ganger har soneterapien ført til at et problemområde blir avdekket: En person som av ulike grunner hadde nedsatt sexlyst og svært depressive tanker. Det er kjent at nedsatt sexlyst kan skyldes depressive tanker. Men hva skyldtes de depressive tankene? Etter uker med samtaler var det fremdeles lite bedring. Vi ble enige om å forsøke reflexologisk behandling. Resultat: sonene under foten og på ørene tydet på betydelige mageproblemer, selv om dette ble avvist av personen selv - magen fungerte helt greit... Jeg anbefalte likevel å gå til lege for å få det undersøkt, og det ble påvist sykdom i magen. Etter kort tid på en tilpasset diett, snudde hele situasjonen. Jeg vil påpeke at dette neppe er årsaken og løsningen for alle som har depressive tanker, men er et godt eksempel på hvorfor det er så viktig å se og vurdere helheten.

For meg er det begrensende å tro at det bare finnes én vei til målet. Og jeg blir overbevist når jeg stadig ser gode, raskere og mer varige resultater av å kombinere vestlig og tradisjonell medisin, sammenlignet med bare å benytte den ene.  

For meg er ikke dette noe tull. Jeg ønsker å ta hele mennesket på alvor, uansett hvilke problemer de kommer til meg for å få løst. Helt seriøst.

Les gjerne mer på nettsiden min: www.sivgamnes.no

Et måltid sex?

Etter forrige svar i spørrespalten, har jeg fått flere spørsmål og tilbakemeldinger. Spørsmålet jeg svarer på denne uka, valgte jeg fordi det favner det de fleste tilbakemeldingene handlet om - trenger sex å være så komplisert?

Har du spørsmål, problemer eller utfordringer rundt temaet seksualitet? Send det inn til: sexologensvarer@gmail.com.

Spørsmål:

Hei. Da jeg leste innlegget til kvinnen som savnet kvalitet på hverdagssexen, ble jeg litt trist. Hvorfor all dette fokuset på sex; hvor ofte, med hvem og på hvilken måte? Det er så utrolig mye sexpress i samfunnet i dag. Sexlivet til folk er blitt omgjort til en PRESTASJON.  

Det kan kanskje høres ut som jeg har levd et veldig langt liv, men jeg er bare midt i førtiårene... Jeg giftet meg relativt ung med ei fantastisk jente. Vi fikk noen gode år sammen før hun dessverre døde. Målt opp mot dagens standard ville nok folk flest tenkt at vi hadde et kjedelig sexliv. Vi hadde ikke samleie så ofte (1 - 2 ganger per måned tenker jeg..), og vi pleide å fleipe med at vi var som et gammelt ektepar. Men saken er den at jeg aldri senere har møtt noen jeg føler meg så trygg på, så vel sammen med og har en så nærhet til som jeg opplevde med henne. De gangene vi hadde samleie var det fantastisk, selv om mange nok vil mene at det var altfor sjelden og kjedelig hverdagssex. Men det vi hadde noe som jeg ikke har klart å finne hos noen andre, nemlig en utrolig nærhet og kjærlighet. Bare en bamseklem, kos i armkroken eller et styrk på kinnet, noe vi gjorde hver dag, ga meg egentlig mer glede og trygghet enn samleiene.

Noen vil kanskje si at jeg romantiserer gamle minner, glorifiserer henne og at det ikke ville fortsatt slik, men jeg vet at det ikke stemmer. Andre vil kanskje si at jeg ikke har klart å komme meg videre, men det stemmer heller ikke.

Jeg har en ny kone nå, og jeg er elsker henne helt oppriktig, men alt er på en annen måte (selvfølgelig!). Hun er (eller påvirkes av presset til å være?) veldig opptatt av sex og holder telling på antall ganger osv. (hun er litt lik henne som skrev inn sist). Men den hverdagslige kosen og intimiteten er derimot mangelfull. Min oppfatning er at dette gjør oss mer avhengig av å møtes i senga. Og jeg setter stor pris på det, men det blir mer en prestasjon og noe vi bare finne tid til, enn bare glede og nytelse (om du skjønner hva jeg mener). Sex er jo limet i forholdet, og jeg tror hun får panikk om det går litt for mange dager mellom samleiene. Jeg ønsker meg faktisk mer av kos og klem i hverdagen enn sex, og det er absolutt ikke fordi jeg har lav sexlyst! Er det bare meg som har det slik? Hvorfor har sex blitt så utrolig viktig og gjøres så komplisert? Hilsen en lettere frustrert og litt trist mann

Man helping his girlfriend cooking
Licensed from: Wavebreakmedia / yayimages.com

Svar:

Noen ganger bruker jeg å sammenligne sexlyst med sult, og sex med mat. Det er kanskje virke litt søkt, men de fleste tar poenget!

Ingen kan sette opp en standard eller gi en fasit på hva man skal spise, hvor ofte man skal spise eller hvordan man skal spise. Noen forsøker å gjøre det, men heldigvis - folk flest spiser når de er sulten, og lar være om de er mette. I perioder kan man være veldig sulten, i andre perioder er ikke sultfølelsen så påtrengende eller kanskje helt borte.

Noen ganger lager man seg gourmetmat ellers spiser man vanlig hverdagskost - eller det som måtte være tilgjengelig for å stille sulten. Og har man en partner, er det ikke vanlig å tvinge partner til å spise samtidig bare fordi man er sulten selv, da lager man bare noe man har lyst på egenhånd.

For de fleste faller spising helt naturlig og man følger bare kroppens signaler. Intuitivt dekker man det behovet man har når man har det, og spiser det man har lyst på og tilgjengelig, på den måten man ønsker, alene eller sammen med noen. Og så setter de fleste pris på litt variasjon og kanskje et gourmetmåltid innimellom. Lite komplisert.

Trekk paralleller til seksualitet (satt på spissen, men likevel..) - bytt ut sult og mat med sexlyst og sex, og du vil skjønne hvor langt fra det naturlige og intuitive vi befinner oss når det gjelder sex. Begge deler er naturlige medfødte behov, men likevel har vi så utrolig forskjellig syn på og forvaltning av behovene.

En av grunnene til at det er sånn, er nok det faktum at sex mer eller mindre har blitt sett på som noe syndig og tabu siden kristendommen gjorde sitt inntog. Og det vi ser i dag er, også etter mitt syn, at pendelen har slått litt langt den andre veien, som en motkraft mot det strenge og puritanske. Og det gjør ikke situasjonen nødvendigvis bedre for folk flest; tabu, sjenanse og skam er byttet ut med prestasjon, forvirring - og skam.

I et forsøk på å komme oss bort fra det puritanske synet på sex, kan "påtvungen" åpenhet og frihet ha skapt omtrent like mye problemer for folket. Gjør sånn og slik, så og så ofte så blir alt så fantastisk... Og så blir det kanskje ikke det, og man sitter igjen med prestasjonsangst, en følelse av mislykkethet, forvirring og/eller skam.

Det snakkes mye om at sex er limet i et forhold. Jeg har hevdet det selv i noen sammenhenger, og står inne for det, men det er to viktige presiseringer som ikke kommer godt nok fram: det ene er at det er effekten av sex som kan kalles limet og det andre - sex er så mye mer enn (det folk flest tenker) bare samleie. 

En av effektene ved sex er utskillelse av hormoner. Ett av dem er oksytosin, også kalt kjærlighet- og nærhetshormonet eller tilhørighetshormonet. Det er dette som egentlig kan kalles limet! Hormonet skilles ut når man har samleie, men det skilles også ut bare ved berøring, så lenge berøringen føles god og intim. En god klem, holde hverandre i hånda, stryke over ryggen, kile i nakken - all berøring fra en partner som fremkaller en godhetsfølelse, gir med andre ord mye av samme effekten i kroppen og dermed for forholdet. Altså helt i tråd med det du opplevde med din første kone.

Det betyr også at det ikke er noen grunn til panikk om samleiefrekvensen varierer og går ned i perioder - det er helt vanlig at den gjør det. Man kan klare lange perioder uten samleie, så lenge oksytosinet lokkes fram på andre måter. Men om derimot intimiteten, nærheten og godhetsfølelsen også forsvinner, er det større grunn til bekymring.

Forsøk å innføre bamseklemmer, kos i armkroken eller berøring på ulike måter - det som måtte føles naturlig og gi godfølelsen hos dere. Da vil sannsynligvis behovet for bekreftelse via samleie bli mindre, og trygghetsfølelsen i forholdet øke for dere begge.

Og så tar dere et måltid goumetmat eller hverdagskost når dere begge føler det naturlig. 

Bon appetitt!

Savner kvalitet på hverdagssexen!

Kvinnen som får svar på sitt spørsmål denne uken, lurer på hvordan de kan forbedre kvaliteten på sexen hun og mannen har. Tross sex og samleier flere ganger per uke, opplever hun manglende kvalitet på hverdagssexen... - Men hva er kvalitet?

Har du spørsmål, problemer eller utfordringer rundt temaet seksualitet? Send det inn til: sexologensvarer@gmail.com

Spørsmål

Mannen min og jeg er begge i slutten av 30 årene og er trygg på vår seksualitet. Vi har begge barn fra tidligere forhold. Vi har bodd i lag i ca. to år, og det meste er veldig velfungerende. Jeg jobber i byen, og det blir ca. 3 timers reisevei t/r. Så er det lekser, fritidsaktiviteter, middag, etc. før barna legger seg mellom kl. 20 og 22.

Siden jeg må så tidlig opp så bør jeg også sove senest kl. ti. Så kommer vi oss i seng kl. ni, så får mannen min og jeg gjerne TID til å kose oss litt. MEN, i en hektisk hverdag er det ikke så lett for meg... Blir klokken mye over ni før vi kommer oss i seng, så blir jeg stresset. Allerede der klarer ikke jeg å fokusere på de rette elementene. Altså la alt annet ligge og kunne fokusere på den deilige sexen. Sant skal sies at hverdagssexen er vel mer en "kjapp" en for kosen, nærheten og ikke minst for å tilfredsstille mannen min som til tider kan få ballespreng om det går for lenge..

I gjennomsnitt har vi sex fire ganger i uken. En til to kvalitets stunder og en til to kjappiser. De to kjappe i ukedagene er sjelden at jeg får orgasme. Kan få det hvis jeg bruker dildo, men har ikke hode helt med meg, så er ikke alltid jeg "gidder" rett og slett. Onsdagen har vi som en fast oralsex dag samt at vi bruker flaggdagene til analsex eller litt annen typ sex. Dette fører til litt spenning og vi begge liker å ha dette å forholde oss til.

Likevel, så føler jeg at jeg ikke helt strekker til for mannen min.. Han kunne gjerne hatt sex med meg hver eneste dag og sikkert flere ganger om dagen.. Han tenker på sex og fantaserer om meg nesten hele dagen og jeg er ikke i nærheten av å ha sex fantasier. Det er så mye annet å tenke på...

Men føler for vår del at tiden er en utfordring i hverdagen med tanke på lang god avslappende kvalitets sex. Samtidig som jeg ønsker å tilfredsstille mannen min mest mulig. Ønsker jo ikke å skape frustrasjon hos han. Samtidig som han ikke vil "presse" seg på hos meg. Vi respekterer hverandre veldig høyt. Og dette er noen vi har snakket mye om.

Håper du skjønner hvor jeg vil, i utgangspunktet har jo vi mer sex enn mange andre par. Men vi ønsker likevel å gjøre det beste ut av situasjonen, som kan være fint for begge. Har du noen råd, eller tips til hvordan vi kan få bedre kvalitet på sexen i hverdagen..? Vi har lurt på å ha faste dager, men djiiiiiiisus.. Vi elsker jo samtidig å være spontane.. På den annen side, kanskje det er løsningen? Håper på råd. (Redigert og forkortet spørsmål)

Happy family
Licensed from: adrenalina / yayimages.com

Svar

Du gir en god beskrivelse som jeg tror mange kjenner seg igjen i - tidsklemma i hverdagen som gjør at sexlivet får dårligere kår. Likevel - det er noe vesentlig som skiller dere fra mange andre; dere har sex flere ganger per uke. Dette gjør nok at noen vil plassere dette i kategori "luksusproblemer".

Du spør om råd til hvordan klare å ha mer kvalitet på den sexen dere har. Det finnes ikke én fasit på hvordan få bedre kvalitet på den sexen man har, og spørsmålet er ikke minst hva du legger i kvalitet? Kvalitet vurderes ulikt fra person til person, for eksempel; ut i fra om begge får orgasme (ev. samtidig), hvor lang tid samleiet varer, hva dere fysisk gjør, hvordan dere kommuniserer eller harmoniserer - at man er samstemte, variasjon, hyppighet, følelsene etterpå.. osv... 

Ut i fra det du skriver, tolker jeg deg dithen at det er de "kjappe" som ikke er kvalitetsmessig god nok - i alle fall ikke for deg.
Tid og antallet samleier er ingen god målestokk på om sexen oppleves kvalitetsmessig god, - et samleie handler mer om følelser og nytelse enn minutter og antall ganger. Flere undersøkelser (riktignok gjort i utlandet, men ingen grunn til å tro at det ikke også kan gjelde for norske par) har funnet at en stor andel menn og kvinner ønsker at samleie skal vare i minst 30 minutter eller lenger. Undersøkelsene viser derimot at i praksis oppgir både kvinner og menn at den beste sexen de har opplevd, varte kun i 3 til 13 minutter (i motsetning til ønsket om minst 30 minutter). Ut i fra dette kan man si at det er bedre å ha fantastisk sex i noen minutter enn å holde på i "timevis". "En kjapp en" kan være av god kvalitet den også, om følelsene og nytelsen er på plass.

Et godt utgangspunkt (egentlig en forutsetning) for en god opplevelse, er at dere begge er ordentlig kåte, og har lyst til å ha sex med den andre. Og slik jeg leser det du skriver, så høres det ikke ut som det alltid er tilfelle for deg når dere har de "kjappe"; din motivasjon virker mer å være for hans del? Ønsket om å tilfredsstille han, for å imøtekomme hans sexlyst, for å hindre at han skal bli frustrert og for å hindre hans ballespreng. Når du skriver at du ikke klarer å ha hodet med deg, så understreker det egentlig dette. Om så er tilfelle, vil jeg minne om at ingen er ansvarlig for noen andres seksualitet. Det er et dårlig utgangspunkt for kvalitet, om motivasjonen for sex er å "please" den andre, og ikke for sin egen del. 

Du spør om det å avtale faste dager kan være en løsning, men selv om dere allerede har faste ritualer med onsdager og flaggdager, så er det sjelden en god løsning. Som du selv sier - spontaniteten forsvinner. Og hva om en eller ingen av dere har lyst til å ha sex den dagen? Det blir gjerne et forventningspress (fra seg selv eller den andre) ut av slike avtaler som ikke kan sies å være gunstig for sexlivet.

Det er flott at dere er åpne rundt sex og forsøker ulike ting, og kvalitetssex for deg er de gangene dere har god tid til lang og avslappende sex, og du får orgasme. Men når hverdagen er så hektisk som du beskriver, er det vanskelig å komme med råd til hvordan få mer av akkurat det (annet enn å prioritere bort noe?). Om dere bare har sex hver gang begge er klare for det, vil det sannsynligvis ta bort litt av følelsen over at dere ikke har god nok kvalitet - selv om dere kanskje vil ende opp med sex mer sjelden enn dere har i dag. Det finnes studier som viser at de som har relativt hyppig sex ikke nødvendigvis er mer fornøyde med sexlivet sitt enn de som har det mer sjelden. Får man en kvalitetsmessig god opplevelse de gangene man har sex, trenger ikke sexen å skje så hyppig - kanskje ikke ukentlig engang? Når det er sagt, det er vanlig at opplevelsen av sexen varierer fra gang til gang eller i perioder. Rett og slett noe man bare må godta!

Ikke tell antall ganger dere har sex, og ha sex bare når dere begge har lyst og er kåte - og anledningen byr seg. Selv om det sikkert noen ganger bare blir tid til "en kjapp en", vil sannsynligvis også de gi følelsen av bedre kvalitet - når det er kåtheten og sexlysten hos dere begge som får styre det hele. Og fortsett å være åpne, nysgjerrige og lekne - det vil gi best kvalitet over tid for dere begge to.

Lykke til.

Smerter og blødninger ved sex - og legeskrekk

Denne ukas spørsmål tar opp en problematikk med smerter og blødning etter samleie.  Svaret er egentlig kort og greit ? oppsøk lege for en undersøkelse. Men dette er noe hun kvier seg veldig for. Hva skal hun gjøre med det?

Har du spørsmål, problemer eller utfordringer rundt temaet seksualitet? Send det inn til: sexologensvarer@gmail.com.

Spørsmål

Hei Siv. Jeg fikk ny kjæreste for 6 måneder siden, og han er ganske stor! Fra vi begynte å ha sex, har jeg opplevd smerter under samleiet når han støter langt inn i meg. Jeg har googlet på nettet, og lest at dette er noe som kalles for støtsmerter, og ikke er unormalt når penis er stor og lang. Har derfor ikke bekymret meg veldig for det, men det er ubehagelig.

De siste ukene har det derimot begynt å blø i tillegg. Etter hvert eneste samleie kommer det blod ut og jeg kjenner at det er litt vondt også etterpå. Ikke veldig mye, kanskje bare en dag eller to, og det er ikke mensen. Jeg bruker p-piller, så mensen er godt regulert. Blødningene bekymrer meg, og jeg regner med at svaret ditt er at jeg må gå til lege, men saken er det at jeg har fullstendig legeskrekk. Har aldri tatt en sånn undersøkelse før. Bare tanken gjør meg dårlig. Hva kan jeg gjøre?
 

Girl is scared of an injection.
Licensed from: danr13 / yayimages.com

Svar

Det er ikke uvanlig å oppleve støtsmerter ved samleie om penis støtes inn hardt og dypt. Om du ellers ikke har noen som helst plager/symptomer, er det mest sannsynlig at årsaken er støt mot livmorhalsen. Dype og/eller harde støt mot den, kan skape alt fra litt ubehag til sterke kvalmende smerter. Måten å hindre dette på, er å unngå stillinger og teknikker som framkaller ubehaget/smertene.

Når det derimot begynner å blø etter samleie, og dette gjentar seg uten en naturlig forklaring som for eksempel mensen, er det eneste rådet at du må oppsøke en lege for undersøkelse. Alltid når det skjer endringer i underlivet som uforklarlige blødninger, smerter, endring i utflod osv., og som ikke ser ut til å gå over av seg selv, bør man oppsøke en lege.

Det kan være mange ulike forklaringer på blødninger og smerter, fra noe helt uskyldig til noe mer alvorlig. Det er uansett viktig å finne årsak og ikke minst utelukke at det er noe alvorlig galt.

Siden du lider av fullstendig legeskrekk som du skriver, må du tenke gjennom hva som kan være til hjelp for at du skal klare å overvinne denne skrekken (for det bør du).

Kanskje kan du ha hjelp av å forhøre deg litt rundt om det er noen som har erfaring fra en lege som de kan anbefale. De fleste gynekologer er veldig vant med at kvinner gruer seg mer eller mindre til en slik undersøkelse og er flinke til å ta hensyn, men alle er jo likevel forskjellige. Å få en anbefalt fra noen som har god erfaring med legen, kan gjøre deg tryggere.

Du kan også ta med deg partner eller en annen person du måtte ønske til legebesøket, for å ha støtte og hjelp under konsultasjonen. Det er absolutt lov (selv om man er voksen) å ha med seg noen til legen.

Ring og snakk med legen eller resepsjonisten. Fortell om legeskrekken din, og hør hva de kan gjøre for deg med tanke på det.

Forbered deg, gjerne med å skrive ned på en lapp, det du vil si. Gjør legen oppmerksom på hvor redd du er, at du gruer deg og at du aldri har gjort en gynekologisk undersøkelse tidligere.

Nå vet jeg ikke hvor angstpreget legeskrekken din er eller på hvilken måte det gir seg uttrykk, men om det føles uovervinnelig bare det å oppsøke et legekontor, kan du høre om du bare kan stikke innom uten avtale og uten at noe skal skje; ta en tur (gjerne sammen med noen), gå inn på venterommet og bare sitt der litt, pust og kjenn etter om du kan finne en ro. Neste gang kan det forhåpentligvis føles mer ufarlig, og dermed gå bedre enn du frykter.

En fastlege kan gjøre en gynekologisk undersøkelse, og/eller henvise til spesialist (gynekolog) om det skulle være nødvendig. Noen kvinner ønsker å benytte en annen lege enn fastlegen sin til slike undersøkelser, og det er ingenting i veien for at du kan bestille time direkte hos en gynekolog. Du må da ta kontakt med en privatpraktiserende gynekolog for time, og du må betale full pris for undersøkelsen. Dette blir en avveiing du selv må ta. Det viktigste er at du får gjort det.

Ønsker deg lykke til!

 

Den rosa sløyfa

Rosa sløyfe-måneden er her. I hele oktober har media, butikker, organisasjoner og enkeltpersoner hatt fokus på den rosa sløyfen. Rosa sløyfe er en internasjonal folkebevegelse som ble startet av amerikanske kvinner på begynnelsen av 1990-tallet.

Global Breast cancer awareness concept illustration EPS10 file.
Licensed from: cienpies / yayimages.com

Siden 1999 har måneden også vært markert i Norge; det selges, arrangeres, markeres og vises omtanke - alt til inntekt for brystkreftforskning og andre brystkreftprosjekter. Det er en kampanje veldig mange støtter opp om - det angår de fleste.

Brystkreft er den hyppigste kreftformen hos kvinner. Ca. 3300 kvinner (og noen få menn) får diagnosen hvert år. Og bak antallet som blir rammet, er det veldig mange flere - partnere, barn, familie, venner, arbeidskollegaer... - som på en eller annen måte blir berørt.

Heldigvis er det mange som blir friske igjen av brystkreft, og nedgangen i antall dødsfall skjer blant annet fordi de innsamlede midlene fra Rosa sløyfe-måneden bidrar til framskritt innen forskningen. Å støtte saken redder liv!

Årets aksjon har arvelig brystkreft som tema*. Slekten din er verdt å kjenne - med tanke på genfeil.

Selv mistet jeg min kjære mormor på grunn av brystkreft. Vurdert opp mot alderen hennes, er det lite trolig at hun fikk brystkreft grunnet genfeil. Likevel streifer tankene mine i blant rundt arvelighet - kan jeg ha arvet?

Jeg har kjent på det. Jeg er fra naturens side utstyrt med en type kjertelvev i brystene som gjør at nye kuler stadig dukker opp. Jeg har tatt mammografi utallige ganger og nåler har blitt stukket inn for å tappe væske eller for å ta vevsprøve av suspekte funn. Og i ukene det tar før svaret kommer, har jeg vært i en berg og dalbane av håp og redsel. Men om det hadde vært god grunn til å mistenke at mormor fikk brystkreft på grunn av arvelig genfeil - ville jeg tatt i mot tilbudet om gentest? Jeg er ikke sikker.

Hensikten med å tilby gentest, er å kunne gå inn med forebyggende behandling  for ny kreftsykdom hos de som er rammet, og på et tidlig tidspunkt kunne avdekke genfeil hos slektninger, for å forebygge utvikling av kreft hos dem. Jeg har respekt for de som ønsker en gentest, og tar den. Det å vite kan redde liv.

Det viktigste vi alle kan gjøre, gentest eller ei, er å sjekke brystene våre! Gjør det til et fast ritual en gang i måneden. Bestem deg for å gjøre det for eksempel første dag etter menstruasjon - da er det lettest å kjenne kuler som ikke skal være der. Eller en fast dato hver måned - da blir du kjent med brystene dine og kan lettere kjenne om nye kuler har dukket opp. Gjør det når du dusjer - det tar ikke lange tiden. Det å sjekke kan redde liv.

Uansett; å støtte Rosa sløyfe - det redder garantert liv!

* Årets tema og retningslinjer

Kan det hende jeg er lesbisk?

Kvinnen som denne uken stiller spørsmål, har bare hatt seksuell aktivitet med menn, men fantasiene hennes handler om sex med kvinner. Nå spør hun seg om hun bare lurer seg selv - er hun egentlig lesbisk?

Har du spørsmål, problemer eller utfordringer rundt temaet seksualitet? Ta gjerne kontakt med meg. Jeg kan ikke garantere svar til alle, men et utvalg spørsmål med svar vil bli publisert her på bloggen hver fredag. Ta kontakt med meg på e-postadresse: sexologensvarer@gmail.com

Spørsmål:

Hei Siv! Nå er jeg kjempe forvirret og håper du kan hjelpe meg. Jeg er ei jente i slutten av 20-årene. Min seksuelle erfaring har jeg med gutter, og det er gutter jeg blir tiltrukket av på alle måter. Jeg er nå i et forhold med en herlig mann som jeg virkelig ønsker å satse på for framtiden. Vi har også fantastisk sex sammen. Jeg definerer meg selv som heterofil. MEN så lenge jeg kan huske har jeg fantasert om sex med jenter. Har aldri vært forelsket eller hatt ønsker om å være kjæreste ei jente, men fantaserer altså om å ha sex med jenter, og tenner veldig på det. Det er ikke så ofte jeg ser på porno, men om jeg gjør det, foretrekker jeg utelukkende å se på lesbisk porno. Dette gjør at jeg lurer på om jeg kanskje egentlig er lesbisk? Kanskje jeg bare ikke har turt å innrømme det? Dette gjør meg litt redd for å gå "all in" i det forholdet jeg nå er i. Tenk om jeg lurer både han og meg selv! Hilsen forvirra

Thinking
Licensed from: Iko / yayimages.com

Svar:

Det er ikke uvanlig å bli forvirret av fantasier og tanker rundt sin egen seksualitet. Hvem er jeg? Hva er jeg? Hvordan skal jeg leve ut min seksualitet? Skal jeg leve ut fantasier? Osv..

Seksualiteten er i endring gjennom hele livet. Vi får hele tiden nye erfaringer og nye impulser som gjør at ting kan og vil endre seg. Noe man følte helt riktig i en periode eller med ett menneske, kan føles feil i en annen setting.

I dagens samfunn er det vanlig at man tenker veldig "enten - eller" om menneskers seksualitet. Men om man tenker seg en skala der det ene ytterpunktet er 100 % heterofili og det andre er 100 % homofili, vil de fleste befinne seg et sted mellom disse ytterpunktene.

Og det er ikke slik at du nødvendigvis befinner deg på samme punkt på skalaen hele tiden. I perioder av livet, kan vi treffe - bli tiltrukket av og tenne på - noen av et annet kjønn enn det vi vanligvis gjør. Eller man kan ha fantasier som ikke samsvarer den "filen" man lever ut, slik som for deg. Så selv om man i praksis velger å definere seg som 100 % heterofil (eller homofil), kan fantasier og tenning (som man får, men ikke lever ut) føre til at veldig mange likevel ikke kan plassere seg på det ene eller det andre ytterpunktet. Når det er sagt - det er helt opp til deg selv å bestemme hva du vil definere deg som, eller om du i det hele tatt vil definere deg i en eller annen -fil.

For mange er det viktig å fantasere når en har sex med seg selv eller en partner. Det betyr ikke at man ikke tenner på partneren sin, men fantasien kan føre tenningen og nytelsen til et "høyere nivå". Det å fantasere om noe annet enn det man har eller gjør, betyr ikke nødvendigvis at man mangler noe eller har ønske om å leve det ut, og det kan være forvirrende.

Å oppleve tenning av å tenke på lesbesex og se på "lesbeporno" slik du gjør, er altså ikke uvanlig, og det trenger ikke bety at du er lesbisk. Det at du aldri har vært forelsket i eller ønsket et forhold til en kvinne på tross av at du har hatt disse fantasiene så lenge du kan huske, tyder på at du sannsynligvis ikke er det. Det er derfor synd om du lar dine fantasier, eller forvirringen rundt dem, hindre deg i å satse fullt på det forholdet du nå er i. Mitt råd er at du aksepterer dine fantasier som fantasi; noe som fungerer positivt som et seksuelt "hjelpemiddel" for deg. 

Ikke plag deg selv med å tenke at du lurer noen - verken deg selv eller kjæresten din, men heller kose deg med fantasiene som gir deg ekstra nytelse når du trenger det. Skulle du eventuelt møte en kvinne en dag som du forelsker deg i eller ønsker et forhold til, kan du heller tenke gjennom spørsmålet da - om det skjer.

Lykke til.

Lever du ut hele ditt seksuelle potensial?

Mannen som stiller spørsmål denne uka, tror han er seksuelt hemmet; han klarer ikke å fungere seksuelt i gitte situasjoner. Mange sliter med det på ulikt vis. Er du en av dem, kan du ha nytte av å lese svaret.

Har du spørsmål, problemer eller utfordringer rundt temaet seksualitet? Send det inn til: sexologensvarer@gmail.com.

Spørsmål

Hei! Jeg er en mann i min beste alder, men har et lite problem som begynner å bli stort. Min kone mener jeg er seksuelt hemmet, noe jeg kanskje kan være enig i. Jeg klarer ikke å ha sex med lyset på! Alt stopper opp, alltid! Kona vil absolutt ha lyset på, så da skjønner du kanskje at det begynner å bli et stort problem.

Jeg skjønner ikke hvorfor det er slik. Kona mi var den første (og eneste) for meg, så jeg vet ikke hvordan det eventuelt ville vært med andre. Vi er for så vidt fornøyd med det vi får til i mørket, men hun tar stadig oftere opp ønsket om å ha lyset på så jeg skjønner at hun ikke er helt fornøyd lengre. Hva kan grunnen være til at jeg ikke fungerer med lyset på? Og finnes det noen løsning?

hand of prison in jail
Licensed from: tomwang / yayimages.com

Svar

Seksuelle og kroppslige hemninger er en vanlig problemstilling i det sexologiske terapirommet. Egentlig liker jeg ikke begrepet seksuell hemning, og jeg snakker heller om "vansker med å leve ut sitt seksuelle potensiale". Det er en setning framfor enn et begrep, men minsker sjansen for hver enkelt å tenke at dette er noe jeg er (seksuelt hemmet). Tanker som kan fører til at du føler det mer eller mindre uoverkommelig å endre på; det er bare slik jeg ER!
For det er bedre å få tankene over på hva du kan gjøre med problemet du HAR - du skal lære å leve ut og bli trygg på seksualiteten din. Setningen inneholder også noe positivt - det finnes et potensiale om noe mer eller annet.
Vanskene med å leve ut sitt potensiale viser seg på mange ulike måter, men ofte er underliggende årsak usikkerhet, skam, skyldfølelse eller redsel.

For å ta ditt eksempel: Du klarer overhodet ikke å ha sex uten at lyset er av - da stopper alt opp - så har du et problem, særlig siden din partner vil ha lyset på.
Årsaken kan for eksempel være at synsinntrykkene forstyrrer deg i din innlevelse i sexen fordi du har fokuset "der ute". Eller at du er skamfull over hele eller deler av kroppen din. Eller at du er redd for å dumme deg ut fordi du for eksempel lager grimaser. Ofte dreier det seg om å ha et overdrevet kritisk "utenfra-blikk" på deg selv, som du muligens forsøker å dempe ved å ha det mørkt rundt deg.

Om du kjenner deg igjen og tenker at noe av dette kan være årsaken for deg, er det viktig at du får styrket troen på at du fungerer både på det kroppslige og det seksuelle plan. Lær deg å akseptere og bli glad i den kroppen du har, den du er og det du får til! Det er vanskelig å tro og bli trygg på at andre liker og er glad i noe, når du selv ikke er det.

Det kan også handle om manglende erfaring eller følelsen av at partner er mye mer erfaren, som noen kan oppleve som skamfullt og pinlig, og som dessverre kan hindre deg fra å eksperimentere. For eksperimentering er måten du lærer på enten det gjelder seksualitet eller alt annet i livet. Rett og slett prøve og feile, - øvelse gjør mester! Husk at det ikke finnes én riktig måte å ha sex på. Sex skal være en nytelse, ikke en prestasjon.

Om du kjenner deg igjen i dette, er første råd - snakk med partneren din om sexen dere har. Ha fokus med positivt fortegn; legg større vekt på det som fungerer framfor hva som ikke gjør det. Og snakk om forventninger. Mange har fokuset på hva de tror partner forventer og som kan føles umulig å oppfylle. Dermed vil usikkerhet og frykt for ikke å strekke til bli styrende i situasjonen. Derfor er det viktig å avlive eventuelle feilaktige antagelser.
Kanskje du også glemmer deg selv; hva du selv vil ha og kan få ut av sexen. Så tenk gjerne: What is in it for me?
Synes du det er vanskelig å snakke, så kan det være en god ide å skrive ned det du ønsker å formidle. Det kan være et godt utgangspunkt for en samtale etterpå.

Vansker med å leve ut sitt seksuelle potensiale kan også komme av oppveksten du har hatt, kulturelt eller religiøst, som kan ha skapt et uheldig mønster som hindrer deg i å leve ut ditt potensial. Noen kan også ha opplevd konkrete hendelser eller traumer som gir dem store problemer.
Samfunnsnormene kan også være med å skape vansker. Når det for eksempel er lite akseptert i samfunnet at menn også kan være sårbare og slite på det seksuelle planet, kan det i seg selv skape en hindring for de menn som nettopp føler seg sårbar og sliter: Du kan føle usikkerhet og skam over ikke å være "verdensmester i sex".

Det er lett å stå fast i slike hindringer og vansker, og ofte vanskelig å komme ut av mønsteret på egen hånd. Noen ganger må man ta et oppgjør med seg selv eller fortiden sin for å "slippe fri" fra det som gir deg vansker med å leve ut hele ditt seksuelle potensial. 
Ikke vær redd for å søke hjelp hos en fagperson. Du er ikke alene om å ha det slik.

Lykke til.

Fetisj

Denne uka svarer jeg på to spørsmål som begge har med seksuell fetisjisme å gjøre. Så sitter du nå å lurer på om du har en fetisj, eller du har en fetisj, men det føles vanskelig, så kan det hende at du får hjelp ved å lese ukas svar.

Har du spørsmål, problemer eller utfordringer rundt temaet seksualitet? Send det inn til: sexologensvarer@gmail.com.

Spørsmål:

  1. Hei sexolog, jeg er en mann som tenner svært på damer i trange jeans, er dette en fetisj?
  2. Hei. Håper du kan hjelpe meg. Jeg har en fetisj hvor jeg nyter å ha på meg bleier og gjerne også tisse i dem. Har hatt det slik så lenge jeg kan huske. Hvordan kan jeg ha fått denne fetisjen? Jeg lurer også på om dette er en vanlig fetisj, finnes det noe tall på det? Ingen vet om fetisjen min, jeg føler meg bare unormal. Hvordan kan jeg bli kvitt fetisjen?

Cloth Nappy
Licensed from: Kitch / yayimages.com

Svar:

Seksuell fetisjisme (fetisj) kan forklares med at konkrete gjenstander, klær, handlinger, kroppsdeler, sanseinntrykk eller ideer, som i utgangspunktet ikke har noe med sex å gjøre, har en seksuell verdi for deg. Du tenner altså på noe som i utgangspunktet ikke regnes for å ha noe med sex å gjøre, men for deg har det nettopp det. For noen er fetisjen(e) nødvendig for at de i det hele tatt skal føle lyst, tenne seksuelt eller oppnå seksuell tilfredsstillelse, mens andre benytter fetisjen(e) til å forsterke den seksuelle nytelse de allerede har oppnådd.

Det finnes utallige fetisjer. Noen er mer vanlige - kanskje så "hverdagslig" at du ikke tenker over at du har en fetisj, mens andre fetisjer er mer sjeldne. Det har blitt uttalt: Finnes det, finnes det også noen som har fetisj for det. Men jeg har dessverre ikke klart å finne noen studier som viser antall personer fordelt på de ulike fetisjene.

Bleiefetisj er en av de mer vanlige fetisjene vi kjenner til. Den kan utspille seg på ulike måter; den seksuelle opphisselsen skjer når du har på deg en bleie, når du tisser i en bleie, om partner har på seg bleie, få skifte - eller bli skiftet på som en baby, bare ta på bleien eller lukte på den - fellesnevneren er at en bleie er i sentrum for tenningen.

Det er ikke helt klarlagt hvorfor noen utvikler en fetisj, mens andre ikke gjør det. En forklaring er at fetisjer oppstår på bakgrunn av den første eller sterke seksuelle opplevelsen/orgasmen, forbundet med situasjonen du var i. Om dette er en riktig forklaring, kan det bety at du for eksempel utviklet bleiefetisj fordi du hadde en helt spesiell seksuell opplevelse/følelse som barn mens du hadde på deg bleie.

Når det gjelder spørsmålet om det å tenne på damer i trange jeans er en fetisj, kan svaret være både ja og nei. Tenner du på dette fordi du ser de kvinnelige formene bedre, så er ikke det per definisjon en fetisj, - det er noe som naturlig kan relateres til sex. Men er det derimot selve jeansen som er utslagsgivende, betyr det at du tenner på noe som i utgangspunktet ikke knyttes til sex; altså du har en fetisj.

Mange opplever at fetisjen(e) er en berikelse, både for dem selv og partner. For andre kan det oppleves vanskelig; de føler skyld og skam og kan ha vanskeligheter med selv å akseptere. Men å ha en fetisj betyr ikke at du er "unormal" og det er ikke noe du bevisst har valgt selv. Fetisjen er bare blitt en del av ditt seksuelle tenningsmønster, akkurat som alle andre har sitt mønster. 
Har du et tenningsmønster som er uhensiktsmessig, eller som rett og slett gjør livet vanskelig, kan det være en ide å oppsøke hjelp. Seksualiteten er i prosess gjennom hele livet. Det betyr at ditt seksuelle tenningsmønster kan endre seg. Ønsker du hjelp til å lære å leve med din fetisj, eller kanskje helst uten, kan du starte med å kontakte fastlegen din for henvisning til rette instans eller ta kontakt direkte med en sexolog. 

Lykke til!

Mannens orgasme - hvordan forbedre den?

Etter å ha hatt fokus på ulike sider ved kvinnens orgasme, ble jeg oppfordret til å skrive om hva som kan forbedre mannens orgasme. Siden ikke alt fungerer for alle, har jeg valgt ut noen ekle og noen litt mer avanserte tips. Kanskje noe til inspirasjon for deg selv eller din partner?

Meeting of the sky. The man on high mountain with the hands lift
Licensed from: cozyta / yayimages.com

Det enkleste er ofte det beste

Ofte er det veldig lite som skal til for å endre opplevelsen av orgasmen. Onaneringen eller sexen i et parforhold har gjerne en tendens til å komme inn i et fast mønster, som kan være greit nok og fungere, men som kanskje ikke sender deg til de store høyder etter en stund.

Mye spiller inn på hvordan orgasmen oppleves, for eksempel hvor lenge det er siden sist, dagsformen din, situasjonen du får den i, om det er ved onanering eller samleie, hvor godt du klarer å slippe kontrollen, hvor god du er til å slippe orgasmen til, stress osv.. Opplevelsen av orgasme vil ikke minst være påvirket av tenningsnivået du har akkurat der og da.

For å få en ny orgasmeopplevelse, kan det derfor være tilstrekkelig at sexen (med seg selv eller en annen) foregår på et nytt sted, i en annen setting, på et annet tidspunkt eller med et nytt forspill. Eller kanskje kan det hjelpe at paret bytter roller under sexakten; forsøk at den som oftest er den aktive, inntar en mer passiv rolle, og la den passive lede an. Dette kan gi en ny opplevelse og forsterke nytelsen for begge parter.

Ikke undervurder berøring! Tenk på hele kroppen som et seksuelt organ, og bygg opp spenningen ved å berøre og utforske alt fra uskyldige områder av kroppen, til slutt å konsentrere seg om kjønnsorganene. Sansing med hele kroppen kan tilføre en helt annen form for spennings oppbygging enn du tidligere har opplevd.

Bekkenbunnstrening

Med enkle øvelser kan du få mer kontroll og styrke i muskulaturen rundt penis, noe som absolutt kan forbedre orgasmen. Det som er viktig når du trener, er at du ikke bare kniper, men også slapper av i de samme musklene. 

En måte du kan trene på er ved å knipe sammen de musklene du bruker for å stoppe urinstrålen i 3 sekunder og slapp av like lenge. Knip så sammen og slapp av så fort du kan. Gjør det samme en tredje gang, men da i sakte kino - knip sammen så sakte du klarer til de er så stramme som mulig, og slipp så opp igjen like sakte. Gjenta alt tre ganger. Over en viss tid kan du merke at du har mer styrke og kontroll over disse musklene, noe som vil hjelpe i orgasmesituasjonen.

Du kan selv utvide dette til en mer avansert trening når du har sex. Når du merker at du nærmer deg orgasme, stopper du stimuleringen og kniper musklene. Slapp så av i musklene i sakte kino, før du på ny stimulerer opp mot orgasme. Dette kan du gjenta flere ganger. Når du så ønsker det og nesten er ved orgasme igjen, kan du knipe så hardt du kan og hold (ikke slapp av i musklene), og la orgasmen komme. Noen opplever på denne måten at de ikke ejakulerer, men beholder ereksjonen og kan fortsette onaneringen eller samleiet etter orgasmen.

Fokusering

En viktig måte å øke opplevelsen av orgasmen på, er å ha fokus på hva som skjer i kroppen. En god måte å øve opp fokuseringen på, er for eksempel ved å onanere uten porno eller fantasier. Forsøk heller å kjenne etter og nyte det som skjer i kroppen, og rett gjerne fokuset mot penis og det som føles via den. Dette vil gjøre deg mer bevisst på opplevelsen.

Mange opplever at det tar lengre tid før de får orgasme når pornoen eller fantasiene fjernes. Noen opplever også at penis blir mindre hard. Om dette skjer med deg, kan du forsøke nye/andre metoder for stimuleringen og øk fokuset på hva som da skjer i kroppen og penis.
Du trenger ikke gjøre dette hver gang du onanerer, men sliter du for eksempel med for tidlig sædavgang, kan denne øvelsen med fordel gjøres hver gang.

Andre tips

Ulik stimulering av penis er vel og bra, men utvid gjerne området:

Pungen

Ekstra nytelse kan også skapes av å stimulere pungen. Noen liker å bli kilt forsiktig på og under pungen. Andre synes det er best om pungen holdes i hånden og får et lett trykk. Hos noen fører dette til at pungen og testiklene hever seg mot kroppen, noe som er startskuddet for mannens orgasme og utløsning.

Perineum

Området mellom pungen og endetarmsåpningen kalles for perineum. Mange opplever en forsterkning av orgasmen om dette området masseres når orgasmen kommer (indirekte er det penisroten og prostata som masseres). Start litt foran endetarmsåpningen og stryk framover mot pungen. Prøv deg fram med hvor kraftig trykket skal være. Noen liker det bare florlett, mens andre trenger mer trykk.

Prostata

Prostata kalles også for mannens g-punkt. Den er på størrelse - og kan kjennes ut som en valnøtt. Den finnes omtrent 4 - 6 cm opp i endetarmen i retning mot penis. Om den indirekte stimuleringen du får via perineum ikke kjennes godt nok, kan prostata stimuleres direkte via endetarmen. Du kan bruke en finger (husk kortklipte negler, glidemiddel og eventuelt hanske) og gjør en ?kom-her?-bevegelse med fingeren, eller du kan ?tappe? eller gni mot den. Det finnes også dildoer som kan egne seg for prostatastimulering.  

Kroppsåpninger

Alle kroppsåpninger er potensielt en erogen sone. 

Stimulering av selve endetarmsåpningen og/eller området rundt, kan forsterke orgasmen. Ikke alle ønsker at noe presses inn gjennom åpningen, men klarer seg med et trykk mot åpningen eller bare stimulering rundt. Om noe skal presses inn, er det anbefalt å benytte glidemiddel.

Urinrørsåpningen kan også fungere. Bruk gjerne tungen og press forsiktig inn mot/i åpningen.

Sexleketøy

Om du trodde at dildoer bare er for kvinner, er det helt feil. Det finnes analdildoer (Butt Plug), vibratorer som kan brukes både på penis, penisrot, perineum eller området rundt endetarmen. Det finnes også kuler og andre sexleketøy som kan benyttes på ulike måter. 

Penisringen fungerer som en orgasmeforsterker ved at den strammer rundt penisroten/ pungen og de musklene som får sammentrekninger under orgasmen. Det finnes også ringer med innlagt vibrator.

Avslutningsvis vil jeg komme med et lite obs! - Om du har det godt, du nyter sexen du har med deg selv eller andre, får orgasme og egentlig er fornøyd - kanskje du ikke trenger å forbedre noe som helst? Det kan skape mer frustrasjon enn glede.
Men trenger du av en eller annen grunn å forbedre den orgasmen du får - ta et steg (tips) av gangen, og se hva du får ut av det.

Vær nysgjerrig, utforsk, lek og nyt - Lykke til!

hits