hits

Seksuelt tiltrukket av "min egen mor"?

kommentarer

Mannen som stiller spørsmål denne uken, er usikker på hvorfor han føler seg tiltrukket av eldre damer, og om det egentlig handler om at de minner om hans egen mor. Tiltrekninger kan skape tanker, forvirring og kanskje også skam, og da er det ofte viktigere å vite hvordan man kan leve ut et tenningsmønster og få aksept for det, enn å forsøke å forstå hvorfor den har oppstått.

Har du spørsmål, problemer eller utfordringer rundt temaet seksualitet? Send det inn til: sexologensvarer@gmail.com.

Spørsmål:

Hei Siv. Jeg vet ikke om dette er innenfor ditt felt, men det gjelder det "å være seksuelt tiltrukket av noen". Hvis man føler seg tiltrukket av eldre damer, er det fordi den eldre damen "minner" om sin egen mor? Mann, 29 år

young man having lunch with his grandmother
Licensed from: phovoir / yayimages.com

Svar:

Som sexolog jobber man mye med seksuell tiltrekning av ulike slag, så spørsmålet ditt er absolutt innenfor mitt fagområde.

Seksuell tiltrekning henger sammen med seksuell lyst, altså noe man tiltrekkes av og får tenning og blir kåt av. Akkurat hva man tiltrekkes av varierer fra person til person, og man har ikke nødvendigvis bare én ting som virker seksuelt tiltrekkende, men et spekter. Det kan være egenskaper med personer som for eksempel kjønn, utseende, væremåte og alder. Men det kan også være gjenstander, handlinger, eller noe man oppfatter med andre sanser som lukter, musikk, berøring.

Det er ikke alltid så lett å svare på hvorfor man får en spesiell tiltrekning og hva den egentlig handler om - da må man gjerne forta en analyse. Så lenge tiltrekningen ikke er uhensiktsmessig eller til plage eller fare for seg selv og/eller andre, tenker jeg at det er liten grunn til å analysere så mye.  
Likevel - en liten "analyse"; Når det gjelder seksuell tiltrekning til personer som er eldre enn deg selv, handler det ofte om at du tiltrekkes av tryggheten, omsorgen og/eller erfaringen som personen utstråler. Dette kan for eksempel handle om hvordan du hadde det i forhold til din egen mor, men ikke nødvendigvis, og det trenger absolutt ikke handle om at noe seksuelt har skjedd mellom din mor og deg. Det kan for eksempel være at du hadde en god barndom der omsorgen du fikk fra din mor ga deg en trygg og god følelse, som du nå som voksen forbinder (ubevisst) med seksuell følelser. Eller stikk motsatt - at du ikke fikk nok av dette i barndommen og dermed tiltrekkes mot det du savner.

Seksuell tiltrekning til eldre personer kan være slik at man enten nesten alltid eller kun tenner på eldre personer, nettopp fordi de er eldre, eller man opplever å tenne på en og annen eldre person, der det handler mer om tiltrekning på grunn av egenskaper ved personen, enn alderen i seg selv.

Et tenningsmønster kan endre seg i løpet av et liv. Det kan sammenlignes med å lære seg flere eller andre språk. Snakker du et språk som ingen andre skjønner eller som du selv ikke har nytte av, - ja, så kan du lære deg et annet språk som kanskje flere forstår og som i alle fall du selv føler at du kan bruke og bli forstått av andre. Det er en fin tanke å ta med seg om man har et tenningsmønster som man for eksempel opplever som vanskelig å leve ut, uhensiktsmessig, tabu, skambelagt eller til fare for noen.

Tabu og skam rundt tenningsmønster kan det skrives mye om. Veldig mange sliter med flauhet eller skam når de føler tiltrekninger som de oppfatter som uvanlige eller ikke er helt "stuerent". Å føle tiltrekning mot eldre er i utgangspunktet en "uskyldig" sak og ikke uvanlig, men normen i samfunnet er slik at et par skal være mer eller mindre jevnaldrende. Derfor kan stor aldersforskjell bli en utfordring, og særlig når mannen er mye yngre enn kvinnen. Ikke la samfunnets normer ødelegge for deg. Bruk tiltrekningen heller til noe positivt for deg selv så sant du har ønske om det! Det finnes garantert kvinner som tiltrekkes av yngre menn.

Mange opplever at tenningsmønster/tiltrekning endrer seg gjennom livet enten man vil eller ikke. Ditt tenningsmønster er et godt eksempel på det - på ett eller annet tidspunkt vil ikke "de eldre" være særlig eldre enn deg selv...

Lykke til.