hits

Sexolog = sexolog?

kommentarer

Jeg blir ofte spurt om hva en sexolog egentlig er og gjør. Det er for så vidt ikke så rart - faggruppen er relativ ny i norsk sammenheng, men likevel tankevekkende at så mange ikke vet. Jeg har plukket ut tre av spørsmålene som jeg har mottatt, og jeg håper dagens svar kan klargjøre for flere hva en sexolog egentlig er og hva vi kan bidra med. Kanskje du trenger en sexolog?

Har du spørsmål, problemer eller utfordringer rundt temaet seksualitet? Send det inn til: sexologensvarer@gmail.com.

Spørsmål:

1. Jeg ønsker å utdanne meg til sexolog, og lurer på hva som er best vei for meg å velge etter videregående for å bli det?

2. Jeg var til en time hos sexolog for en tid tilbake, men helt ærlig så føltes det bortkastet. Virket ikke som hun kunne annet enn å snakke om sex. Fant ut etterpå at hun kanskje ikke egentlig er sexolog. Kan hvem som helst kalle seg sexolog? Hvordan kan jeg på forhånd sikre meg at sexologen er seriøs og dyktig?

3. Hva gjør egentlig en sexolog?

Couple in meeting with a relationship counselor
Licensed from: Wavebreakmedia / yayimages.com

Svar:

Sexologi er læren om kjønn, seksualitet, sexlivet og om seksuell helse. Sexologi er ikke en godkjent medisinsk spesialitet i Norge til tross for at det er enighet om at seksualiteten og problemer med den, kan influere på alle andre funksjoner i kroppen, følelsen av velvære og der av igjen opplevelsen av god helse. 

Det er en tverrfaglig disiplin; det vil si at de som studerer dette faget har ulik bakgrunn og grunnutdannelse. Det betyr også at de etter endt utdanning og de krav som er satt, kan søke om godkjenning innen ulike spesialfelt. For eksempel en med lærerutdanning vil kunne søke om å bli spesialist i sexologisk pedagogikk (seksualundervisning), en med forsker bakgrunn vil kunne bli spesialist i sexologisk forskning, mens en med psykolog, lege eller minimum bachelor i helse- og sosialfaglig utdannelse kan bli spesialist i klinisk sexologi eller i sexologisk rådgiving.

I utlandet har det eksistert studietilbud innen sexologi i mange år. Nærmeste er i Danmark, men det finnes også tilbud i blant annet Australia og USA. I Norge er det foreløpig kun et studiested (Universitetet i Agder - UiA) som tilbyr videreutdannelse og fordypning i hele faget sexologi. Du kan finne flere opplysning om studiet og de krav som stilles på deres nettside www.uia.no.

Sexolog er ikke en beskyttet tittel; det er derfor fritt fram for alle som arbeider med seksuelle problemstillinger, å kalle seg det. For å si det litt sleivete - er man glad i sex og har en del erfaring, kan man egentlig kalle seg sexolog, opprette en klinikk og tilby hjelp.
Tenker du å ta kontakt med en sexolog, er det greit å undersøke bakgrunnen til sexologen. Er det en som er godkjent? Er det en som har litt erfaring? Er det en som har erfaring med din problemstilling?

I Norge er det Norsk forening for klinisk sexologi og terapi, på bakgrunn av spesifikke krav fra den nordiske foreningen NACS (Nordic Association for Clinical Sexology), som godkjenner sexologer og gir dem rett til å kalle seg spesialister innen sexologi. For å kunne søke om autorisasjon, må søkeren innfri gitte krav om utdannelse, fag, praksis, veiledning og erfaring. Ved å benytte seg av NACS` godkjente rådgivere og terapeuter er man dermed sikret at behandleren har et gitt nivå av fagkunnskap innenfor sexologi. Du finner en oversikt over alle autoriserte sexologer i Norge på nettsiden til foreningen: www.klinisksexologi.no.

En sexolog skal gjennom sin faglig fordypning, kunne forstå, veilede og hjelpe mennesker med seksuelle problemer og funksjons-forstyrrelser (dysfunksjoner) på en terapeutisk måte. Rett og slett finne ut hvor skoen trykker og hva som skal til for å lette trykket.

Et vanlig forløp i en konsultasjon, er at du forteller hva du ønsker hjelp med. Sexologen tar opp det som kalles anamnese, dvs. stiller spørsmål om din historie når det gjelder helse, medisiner, symptomer og hvordan du opplever din situasjon. I samtalene stiller sexologen en del spørsmål for å få tak i det underliggende/bakenforliggende for det seksuelle problemet.

Videre forløp blir spesialtilpasset for at du skal nå ditt/dine konkrete mål for behandlingen. Du vil få informasjon, råd og veiledning tilpasset ditt behov, og ulike oppgaver, enten praktiske eller tankemessige, som du jobber med hjemme mellom konsultasjonene. Sammen finner man ut hvilke tiltak som passer best for deg for at du skal nå ditt/dine mål. Oppstår seksuelle problemer i et parforhold kommer gjerne paret sammen til konsultasjon.

Flere forskningsresultater viser at det er kjemien mellom personen(e) og terapeuten som har størst betydning for opplevelsen av terapeutisk effekt for hver enkelt. Til syvende og sist er det altså din (deres) opplevelse av møte med sexologen som er avgjørende; at du føler deg sett, lyttet til og forstått. 

Lykke til!