hits

Du har fått klamydia!

Hvert år får opp mot 25 000 personer i Norge beskjed om at de er smittet med den seksuelt overførbare infeksjonen klamydia. Det er opp mot 25 000 ulike skjebner, ulike reaksjoner og ulike utfall. Opp mot 25 000 samtaler hvert år for å gi beskjed, for så å gi behandling og oppfølging. Hvor mange jeg har snakket med i løpet av mine 23 år i bransjen har jeg ikke tall på, men jeg vet at det aldri har blitt en rutine for meg.

Laboratory
Licensed from: castaldostudio / yayimages.com


Jeg løfter av telefonrøret, slår nummeret og venter på svar...

"Hei. Vi har nå fått svar på den prøven du tok her hos oss. Den viser at du har klamydia, så jeg vil gjerne sette deg opp til en time slik at du kan få behandling."

Mange svarer bare "ok, sier du det, jaja, når kan jeg komme?" eller "Jeg visste det!". Mens andre ganger blir det helt stille.., inntil jeg kanskje hører noen snufs, hikst eller en veldig tørr munn som spør om jeg er helt sikker..?

Og på spørsmålet om jeg er sikker, har jeg svart at det finnes ingen tester som er 100 % sikre, men med testmetoden som benyttes i dag, regnes en positiv test som sann, og smittevernloven pålegger å gi behandling og oppfølgning når en prøve er positiv.

Når personen så kommer til timen, er mange på fortvilet leting etter forklaringer og løsninger. Det er ulikt bakteppe for fortvilelsen. Noen er ikke i fast forhold, men føler skam, at de er "skitnet til" med å ha fått klamydia eller er overbevist om at de nå ikke kan bli gravide. Andre er i en parrelasjon og helt andre spørsmål har dukket opp.

Har de tatt testen fordi de har vært utro, er det ofte en desperasjon for å komme seg ut av situasjonen uten å måtte innrømme utroskapen overfor kjæresten sin. Utrolig mange kreative ideer har blitt lagt fram for hva de selv tenker som en løsning for å slippe å fortelle at de har vært utro. De fleste ønsker bare å få med behandling til partner, for så på en eller annen finurlig måte lure medisinen i dem, eller dikte opp en historie om noe annet (ufarlig) som gjør at de tilfeldigvis må ta en antibiotikakur samtidig.

Men det er ikke lov. I følge smittevernloven er både personen og helsepersonellet pålagt å sørge for at partner(e) får informasjon om at de kan være smittet med klamydia, slik at de(n) får muligheten til å teste seg og få behandling om de er smittet.
Det å lure i en person medisiner kan også være risikabelt; om en person får et antibiotikum som de kanskje ikke tåler, kan det i ytterste konsekvens føre til alvorlige allergiske reaksjoner.

Derimot kan jeg hjelpe dem med å finne ut hvordan de på best mulig måte kan fortelle at de ikke bare har vært utro, men også utsatt partneren for smitte.

Andre personer sitter der med en motsatt innfallsvinkel. De vet med seg selv at de ikke har hatt andre partnere, og tankene dreier seg om kjæresten - da må jo hun eller han ha vært utro? Eller kan de ha blitt smittet via doringen? Via håndklær? Via håndtrykk? 
De vil så gjerne tro på partneren, ikke tenke at kjæresten kan ha vært utro. De vil at forholdet skal vare, men ser at det kan bli vanskelig nå som de har et bevis på at noe må ha skjedd. Mistanken, mistilliten, sjalusi, sårhet eller usikkerhet - det dukker opp følelser som kan være vanskelig å takle og gjør tanken på å fortsette et forhold vanskelig, kanskje umulig.

Så kom det over nyhetene at rensemetoden av testapparaturen har feilet i en periode, med resultat at flere hundre personer har fått en slik beskjed uten at det var grunn til det. Jo, det er menneskelig å feile, og ingenting er 100 % sikkert, men det er helt klart at tilliten til tester og til helsepersonell nå har fått en liten knekk. Det kan ta litt tid og blir et stykke jobb å gjøre, men tilliten må bygges opp igjen.

Jeg tenker mest på de som har endt opp med en vanskelig periode for parforholdet og kanskje har endt med å ta et valg om å avslutte et forhold på bakgrunn av en positiv klamydiatest, uten at det egentlig var en grunn til det. Det er en beklagelig situasjon!

Siden jeg er tilknyttet Sex og samfunn, som er det stedet i Norge utenom Olafiaklinikken, som tar flest klamydiatester i Norge, vil jeg for ordensskyld poengtere at Sex og samfunn ikke benytter det aktuelle laboratoriet der feilen ble gjort. 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar