hits

Lever du ut hele ditt seksuelle potensial?

kommentarer

Mannen som stiller spørsmål denne uka, tror han er seksuelt hemmet; han klarer ikke å fungere seksuelt i gitte situasjoner. Mange sliter med det på ulikt vis. Er du en av dem, kan du ha nytte av å lese svaret.

Har du spørsmål, problemer eller utfordringer rundt temaet seksualitet? Send det inn til: sexologensvarer@gmail.com.

Spørsmål

Hei! Jeg er en mann i min beste alder, men har et lite problem som begynner å bli stort. Min kone mener jeg er seksuelt hemmet, noe jeg kanskje kan være enig i. Jeg klarer ikke å ha sex med lyset på! Alt stopper opp, alltid! Kona vil absolutt ha lyset på, så da skjønner du kanskje at det begynner å bli et stort problem.

Jeg skjønner ikke hvorfor det er slik. Kona mi var den første (og eneste) for meg, så jeg vet ikke hvordan det eventuelt ville vært med andre. Vi er for så vidt fornøyd med det vi får til i mørket, men hun tar stadig oftere opp ønsket om å ha lyset på så jeg skjønner at hun ikke er helt fornøyd lengre. Hva kan grunnen være til at jeg ikke fungerer med lyset på? Og finnes det noen løsning?

hand of prison in jail
Licensed from: tomwang / yayimages.com

Svar

Seksuelle og kroppslige hemninger er en vanlig problemstilling i det sexologiske terapirommet. Egentlig liker jeg ikke begrepet seksuell hemning, og jeg snakker heller om "vansker med å leve ut sitt seksuelle potensiale". Det er en setning framfor enn et begrep, men minsker sjansen for hver enkelt å tenke at dette er noe jeg er (seksuelt hemmet). Tanker som kan fører til at du føler det mer eller mindre uoverkommelig å endre på; det er bare slik jeg ER!
For det er bedre å få tankene over på hva du kan gjøre med problemet du HAR - du skal lære å leve ut og bli trygg på seksualiteten din. Setningen inneholder også noe positivt - det finnes et potensiale om noe mer eller annet.
Vanskene med å leve ut sitt potensiale viser seg på mange ulike måter, men ofte er underliggende årsak usikkerhet, skam, skyldfølelse eller redsel.

For å ta ditt eksempel: Du klarer overhodet ikke å ha sex uten at lyset er av - da stopper alt opp - så har du et problem, særlig siden din partner vil ha lyset på.
Årsaken kan for eksempel være at synsinntrykkene forstyrrer deg i din innlevelse i sexen fordi du har fokuset "der ute". Eller at du er skamfull over hele eller deler av kroppen din. Eller at du er redd for å dumme deg ut fordi du for eksempel lager grimaser. Ofte dreier det seg om å ha et overdrevet kritisk "utenfra-blikk" på deg selv, som du muligens forsøker å dempe ved å ha det mørkt rundt deg.

Om du kjenner deg igjen og tenker at noe av dette kan være årsaken for deg, er det viktig at du får styrket troen på at du fungerer både på det kroppslige og det seksuelle plan. Lær deg å akseptere og bli glad i den kroppen du har, den du er og det du får til! Det er vanskelig å tro og bli trygg på at andre liker og er glad i noe, når du selv ikke er det.

Det kan også handle om manglende erfaring eller følelsen av at partner er mye mer erfaren, som noen kan oppleve som skamfullt og pinlig, og som dessverre kan hindre deg fra å eksperimentere. For eksperimentering er måten du lærer på enten det gjelder seksualitet eller alt annet i livet. Rett og slett prøve og feile, - øvelse gjør mester! Husk at det ikke finnes én riktig måte å ha sex på. Sex skal være en nytelse, ikke en prestasjon.

Om du kjenner deg igjen i dette, er første råd - snakk med partneren din om sexen dere har. Ha fokus med positivt fortegn; legg større vekt på det som fungerer framfor hva som ikke gjør det. Og snakk om forventninger. Mange har fokuset på hva de tror partner forventer og som kan føles umulig å oppfylle. Dermed vil usikkerhet og frykt for ikke å strekke til bli styrende i situasjonen. Derfor er det viktig å avlive eventuelle feilaktige antagelser.
Kanskje du også glemmer deg selv; hva du selv vil ha og kan få ut av sexen. Så tenk gjerne: What is in it for me?
Synes du det er vanskelig å snakke, så kan det være en god ide å skrive ned det du ønsker å formidle. Det kan være et godt utgangspunkt for en samtale etterpå.

Vansker med å leve ut sitt seksuelle potensiale kan også komme av oppveksten du har hatt, kulturelt eller religiøst, som kan ha skapt et uheldig mønster som hindrer deg i å leve ut ditt potensial. Noen kan også ha opplevd konkrete hendelser eller traumer som gir dem store problemer.
Samfunnsnormene kan også være med å skape vansker. Når det for eksempel er lite akseptert i samfunnet at menn også kan være sårbare og slite på det seksuelle planet, kan det i seg selv skape en hindring for de menn som nettopp føler seg sårbar og sliter: Du kan føle usikkerhet og skam over ikke å være "verdensmester i sex".

Det er lett å stå fast i slike hindringer og vansker, og ofte vanskelig å komme ut av mønsteret på egen hånd. Noen ganger må man ta et oppgjør med seg selv eller fortiden sin for å "slippe fri" fra det som gir deg vansker med å leve ut hele ditt seksuelle potensial. 
Ikke vær redd for å søke hjelp hos en fagperson. Du er ikke alene om å ha det slik.

Lykke til.