hits

Porno eller religion - hva er verst?

Lille julaften. På radioen snakker de om Juleevangeliet. Historien om Jesus barnets fødsel for 2016 år siden. Sentral i denne historien er hans mor - Jomfru Maria. Samtidig sitter jeg og leser diskusjoner på nettet om porno, bekymringen for dens negative påvirkning av oss mennesker. Og jeg blir sittende å tenke; hva er egentlig mest bekymringsfullt - porno eller religion?

St Mary's Cathedral, Sydney, Australia
Licensed from: imagex / yayimages.com

Porno - bare til bekymring?

At porno er omstridt, er det vel ingen som er uenig i. Mange har negative holdninger, ikke bare til selve pornoen, men også til industrien bak. Folk hevder, som de i diskusjonen jeg leser, at porno har en meget stor negativ innflytelse på alle som ser på. Selv om det også trekkes fram studier som tilbakeviser dette med sine tall.
Negativt og bekymringsfullt, eller ikke; jeg erfarer via min jobb at det finnes veldig mange som har glede av porno; for å finne ut av sin egen seksualitet, for å få inspirasjon, men også for noen som det nærmeste de kommer sex med andre.

Sex i bibelen

Einar Gelius skrev en bok for noen år siden -  Sex i bibelen. Det ble rabalder. Men var han ikke inne på noe? Finnes det noe annet i samfunnet som regulerer og influerer vår seksualitet mer enn religion? Ser man religion i historisk sammenheng, er det store grusomheter som har vært utøvd mot enkelt individet, og fremdeles blir det - for å kontrollere menneskers og særlig kvinners, seksualitet. Til stor bekymring!

Symbolet på uskyld

Jomfru Maria. Hun fremstilles som en ren og uskyldig kvinne. En kvinne, som selv etter drøyt to tusen år får lov til å prege kvinners seksualitet. En kvinne som visstnok ikke hadde hatt samleie - selv ikke for å bli gravid. Og hun har forblitt symbolet på renhet og uskyld, og er blitt idealet for synet på kvinner i ulike religioner; kvinner skal være rene, uskyldige, ikke ha sex - ja egentlig ikke ha en seksualitet en gang?

Sex gjennom historien

Den vestlige kulturen har lang tradisjon i å undertrykke og fornekte seksualitet. Allerede for tre tusen år siden ble kvinner betraktet som mannens eiendom med seksuell og reproduktiv verdi. Menn, derimot, hadde full frihet til å ha mange seksualpartnere, og prostitusjon var utbredt. For eksempel i Gresk mytologi, fortelles det om frie kjønnsspill for menn, og i tidligere historiske skrifter er både prostitusjon og homofili beskrevet som godkjente handlinger for menn.

Sex kun for forplanting

Ved innføring av kristendommen endret synet på seksualitet seg. Kirken begynte å idealisere sølibatet - den seksuelle avholdenheten. Seksualitet ble etter hvert sterkt fordømt i alle former bortsett fra når aktiviteten foregikk innenfor ekteskapet, og som hadde forplantning som formål.

På begynnelsen av 1900-tallet skjedde det en radikal nytenkning rundt seksualitet, men Nazismens framvekst i Europa medførte imidlertid at sexologer ble forfulgt, alle bøker om emnet ble brent, og seksualitet ble igjen kun omtalt i forplantningsøyemed.

Kyskhet

I middelalderen hadde det strenge, restriktive synet på seksualitet blitt en vesentlig del av europeisk kultur. Et ekstremt uttrykk for seksualmoralen og det skjeve forholdet mellom kjønnene som rådde da, er kyskhetsbeltet (en låsbar «jerntruse»). Alle som oppførte seg «uanstendig», risikerte å bli brent på bål. Hekseprosessene medførte en diskvalifisering av kvinnen og fjernet tanken om at kvinner hadde sin egen seksualitet.

Jerntrusen er borte, men dagens "jerntruse" skjer via kjønnslemlestelse innen muslimsk og kristen religion/kultur. Små jenters kjønnsorgan ødelegges mer eller mindre for at hun senere i livet ikke skal kunne nyte sex slik mannen kan.

Og hva med jøder og menstruerende kvinner .... Uansett hvilken trosretning man sjeler til, vil man kunne finne ritualer, tradisjoner eller pålagte regler som i større eller mindre grad er til for å kontrollere kvinnens seksualitet.

Jomfruhinna

Jomfru Maria. Ikke bare er hun idealet som mange kvinner fremdeles må leve opp til. Hun er også opphavet til begrepet jomfruhinne. En "hinne" som har stor betydning selv i dag, og som visstnok vi kvinner har inne i skjeden og som ødelegges når vi har samleie for første gang. Og den skal blø slik at mannen (og noen ganger også resten av familien hans) skal få bevis på at hun ikke er "besudlet". At hun er ren og uskyldig. At HAN er den første for henne. At hun ikke har kjent på og gitt etter for seksuelle følelser for andre tidligere.

Anatomisk finnes det ingen jomfruhinne! Det nærmeste man kan komme anatomisk, er skjedekransen. En elastisk slimhinnefold i overgangen mellom skjedeåpningen og skjeden. Hos de fleste kvinner er den elastisk som en solid strikk, som ikke ryker selv om den tøyes til det ytterste. Det betyr at det sjelden er forskjell på denne anatomiske delen fra før første samleie til etter. Ingen kan se på en kvinne at hun har hatt den type sex.

Likevel - i år 2016 finnes det jenter som er desperate etter å få "sydd på jomfruhinna si" igjen. De kan ikke risikere ikke å blø på bryllupsnatten. Og faktisk inntil bare for noen år siden ble ønsket forsøkt etterkommet av enkelte helseinstitusjoner selv i Norge. Men hvordan fikse på noe som aldri har vært der?

Og hvor mange blør egentlig ved første samleie? Det finnes ingen tall, men det er veldig mange som ikke blør! Og for de som blør, kan det like gjerne skyldes at de er så redd for at det ikke skal blø at de forblir tørr i skjeden og strammer bekkenbunnsmuskulaturen. Med det resultatet at de får såre slimhinne og sprekker på grunn av friksjonen - som blør (og gjør vondt). Men det spiller kanskje ikke så stor rolle, så lenge det tas som et bevis på at hun var "jomfru"?

Med denne filosoferingen ønsker jeg dere alle, - med eller uten Evangeliet, med eller uten porno, men definitivt uten jomfruhinne (DET hadde selv ikke Jomfru Maria), - GOD JUL!

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar