hits

Skal en fastlege kunne reservere seg mot å sette inn spiral?

Debatten er i gang igjen... I 2014 blåste det sterk rundt diskusjonen om fastleger skal ha mulighet til å nekte å sette inn spiral på kvinner som ønsket det som prevensjonsmiddel. Så ble det stille før det nå blåser opp igjen.

Legen Katarzyna Jachimowicz går rettens vei med det hun mener er urettmessig oppsigelse fra Sauherad kommune, - en oppsigelse på bakgrunn av at hun nektet å sette inn spiral. I utgangspunktet påberopte hun seg samvittighetsgrunner for å nekte spiralinnsetting. Nå som rettsaken starter har hun også trukket inn det faktum at hun ikke har kompetansen som behøves for å utføre prosedyren.

Contraception methods, sex vector buttons sex
Licensed from: RedKoala / yayimages.com

Kompetanse og prosedyre

Det siste først - manglende kompetanse. Spiralinnsetting er en prosedyre som utføres av leger og jordmødre på et vanlig kontor. Det kreves altså ingen avansert teknologi eller operasjonssterile omgivelser for å utføre prosedyren. Det er i utgangspunktet en relativt enkel prosedyre.

Spiralinnsetting er ikke noe leger obligatorisk lærer på medisinstudiet. De må selv ta initiativ til å lære det underveis eller i ettertid. Etter å ha jobbet i mange år ved klinikken Sex og samfunn, som blant annet driver med opplæring i spiralinnsetting, vet jeg at dette er en kvalifikasjon man kan tilegne seg og lære på kort tid.

Så da er spørsmålet: Når jobben krever det - skal man godta at en lege bare skal kunne si at "Nei, dette kan jeg ikke", og likevel beholde jobben? Skal de kunne nekte å tilegne seg en kvalifikasjon de må ha for å kunne gjøre jobben sin, når det dreier seg om en relativt enkel prosedyre som de kan lære seg på kort tid?
Jeg håper virkelig ikke det.

Kvinnen har rett til å bestemme

I utgangspunktet skal kvinnen selv bestemme hvilken prevensjonsmetode hun vil benytte, og fastlegen er den hun skal kunne henvende seg til for å få den prevensjonen hun vil ha. Spiral er et godt alternativ for mange kvinner - unge som mer voksne kvinner som trenger prevensjon.

I dag er det også stadig flere kvinner som ønsker hormonfrie alternativer, og da er kobberspiralen overlegen med tanke på forebygging av uønsket svangerskap, sett i forhold til andre hormonfrie alternativer.

Sten til byrden

Mange gruer seg for å oppsøke fastlegen for dette - det føles veldig intimt. Og hva signaliserer det ikke til den allerede nervøse kvinnen, som gjerne kan være ei ung jente, når legen avviser henne på bakgrunn av sin personlige samvittighet eller manglende kompetanse? Jo, indirekte kan det oppfattes som at det hun ønsker er etisk forkastelig og/eller et veldig stort alvorlig inngrep (selv legen kan det ikke..!).

Legen som lovgiver

Fastlegeordningen er en del av det offentlige helsevesenet, og det er klare retningslinjer for hva fastlegen har som arbeidsoppgaver. Dagens regelverk gir ikke en lege adgang til å reservere seg mot å gi pasienten den prevensjonen de ønsker, med unntak av om det er medisinske grunner til det. Så uansett hva legen måtte mene, må alle forholde seg til vedtatte lover og retningslinjer inntil det eventuelt en dag blir endret. Alt annet vil i praksis si at fastlegen kan være sin egen "lovgiver". Vi vil ikke da lengre kunne forvente få den hjelpen vi ønsker, og som regelverket sier at vi har krav på når vi benytter den ordningen det offentlige vil at vi skal benytte, uten at vi da også må forholde oss til deres personlige og private overbevisning eller manglende vilje til å skaffe seg kompetanse. Vil vi ha det sånn?

Fastlegeordningen er til for hvem?

Det bringer meg over til spørsmålet - hvem er fastlegeordningen til for? Er den til for at alle leger som ønsker det, uansett etisk ståsted og kvalifikasjoner, skal ha rett til å inneha en fastlegehjemmel? Eller er det en ordning for å sikre oss alle en forutsigbar og nøytral hjelp på lavest mulig nivå i helsevesenet?

Uansett hvilken annen yrkesgruppe man sammenligner med, - ingen ansetter folk som mangler kvalifikasjoner for å utføre eller ikke vil utføre det arbeidet innebærer. Hvorfor skal det eventuelt være annerledes for fastleger? Det er et fritt yrke. De kan velge hva de vil jobbe med. De kan omså skape sin egen private praksis. Det kan etter min mening ikke bli en rettighet leger skal få; retten til å bli ansatt eller værende i en jobb som krever noe legen ikke kan eller vil.

Forstrekt toleranse?

Det er fint at det skapes diskusjoner, at gjeldende lover og regler bli satt under lupen, og at alle kan ytre seg fritt om sine meninger. Jeg mener også at helsevesenet er tjent med at silke diskusjoner blåser opp, og vi må ha toleranse for andres meninger, overbevisning og samvittighet. Men derfra til å gi en lege rett til å nekte å utføre påkrevd arbeid, er å strekke toleransen vel langt. Det skal bli spennende å følge rettsaken og se hva resultatet blir. 

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar