hits

Står retten til selvbestemt abort ved fall?

Noe av det første Donald Trump gjorde etter innsettelsen som president, var å skrive under på en lovendring som innebærer at det blir forbudt å gi offentlig pengestøtte fra USA til utenlandske organisasjoner som gir råd om familieplanlegging, seksualopplysning og informerer om abort som et alternativ. Lovendringen vil ha direkte innvirkning på kvinners rett til selvbestemt abort. Et stort tilbakesteg for kvinners rett til å bestemme over egen kropp!

Signature
Licensed from: Garry518 / yayimages.com

Kvinner dør

Denne lovendringen blir forklart med at Trump vil stå på for alle amerikanere - også de ufødte.  Men lovendringen vil, slik den lyder, innebære at han "står på" for alle ufødte - uansett nasjonalitet. Hans bestemmelse medfører at det ikke lengre automatisk er den enkelte nasjon som bestemmer hvordan muligheten for abort skal være i de enkelte land, men det blir pengeflyten, eller mangelen på den, fra USA som avgjør.

Årlig bruker USA 600 millioner dollar i støtte til organisasjoner som jobber for kvinnehelse og deres tilbud om helsehjelp. Denne støtten sikrer hjelp til 27 millioner kvinner verden over. Man trenger ikke være matematiker eller statistiker for å skjønne at kuttet vil øke antall illegale aborter, med all den "skrekk og gru" det medfører for den enkelte kvinne. Det vi vet er at selv i 2017 krever illegale aborter kvinneliv i mange land. Lovendringen hans vil rett og slett medføre at enda flere kvinner dør.

Selvbestemt abort

I Norge har vi hatt selvbestemt abort siden 1978, og for dagens generasjon i fertil alder er den en selvfølge - de har ikke opplevd annet.

I 2006 var jeg for første gang redaktør for Metodeboka til Sex og samfunn. I forordet til den skrev jeg blant annet at kampen for selvbestemt abort i Norge er vunnet - enn så lenge. Jeg skrev om sterke krefter i samfunnet både i Norge, men også internasjonalt, som vil noe annet. At dette medfører at vi ikke må hvile på våre laurbær, men verne om vår egen rett og også kjempe for den i de samfunn der kvinner fremdeles ikke har denne rettigheten.

Mange hevet på øyebrynet, og syntes dette var litt voldsomt - hva kan rokke ved den rettigheten? Noen gikk til og med så langt å mene at dette var litt "paranoia". Men i ettertid forteller historien at det faktisk fremdeles er grunn til bekymring selv i Norge - det er grunn til å verne og kjempe; for eksempel i 2014 da regjeringen ønsket å gi fastleger reservasjonsrett med tanke på å gi helsehjelp til kvinner som ønsket abort.

Framtiden er fremdeles kvinner!

Jaja, sier du kanskje, men det har da ikke skjedd noe galt. Vi har ennå vår rett.

Jo, i Norge har vi heldigvis det. Men selv i Norge finnes det organisasjoner som delvis lever på økonomisk støtte fra USA og som dermed vil bli berørt av Trumps signatur, noe som fører til at arbeidet som ligger bak det å verne om vår rett, svekkes.

Men ikke minst vil det svekke norske organisasjoners hjelp til andre land der rettigheten ennå ikke finnes. Der kvinner ikke kan bestemme over egen kropp og helse. Der illegal abort er eneste alternativ for de som er blitt uønsket gravid og vil avslutte svangerskapet. Der selv kvinner som har blitt gravid etter voldtekt, ikke har noen rett til å ta abort.

Det Donald Trump har signert under på, gjør meg skremt. Som kvinne, som mor, som fagperson innen seksuell og reproduktiv helse, kjenner jeg at jeg rystes til kamp. Kamp for at også kvinner i kommende generasjoner i Norge skal kunne bestemme selv over sin egen kropp og helse. Og for kvinner i andre land! Vi må ikke la oss trumpifiseres og tillate at én mann, bare med en penn, skal kunne rokke ved og bestemme over all verdens kvinners rettighet for framtiden.

"Framtiden er fremdeles kvinner" stod det å lese på en av plakatene i et demonstrasjonstog mot Trump. La oss inderlig håpe det!

Ingen kommentarer

Skriv en ny kommentar