hits

Tips til hvordan stoppe krangling!

kommentarer

De fleste opplever at kommunikasjon kan være vanskelig. Og når det i tillegg er et tema som mange opplever som vanskelig å snakke om - sexen man har sammen - da kan det lett bli misforståelser, såre følelser... og ende med krangling. Mannen som stiller spørsmål i dag, ønsker tips til hvordan unngå det - for det kan unngås!

Spørsmål:

Hei. Er gift med ei flott dame, og vi har det jeg opplever som et godt og solid forhold. Vi koser oss i hverandres selskap, har samme humor og syn på det meste. Vi er rause med hverandre, respekterer og backer hverandre opp. I det hele tatt så tror jeg at mange er misunnelige på oss og forholdet vårt (og det kan jeg skjønne!).
Men én ting skurrer... Vi kan ikke snakke sammen om sexen vår uten å begynne å krangle! Det som er mest uforståelig, er at vi ikke klarer det selv om vi egentlig ikke har de helt store problemene heller. Men etter alle disse årene og med barnefødsler, småbarn osv., så hender det innimellom at jeg savner "noe", ønsker å forsøke noe nytt eller trenger bekreftelse på at hun også er fornøyd. Overalt kan man lese at det er viktig å snakke sammen om sex, osv, men det står ingen steder hvordan man skal gjøre det for å unngå krangling. Og for oss ender det ALLTID med krangling og såre følelser. Dette gjør at jeg etter hvert unngår temaet, og jeg begynner å føle at jeg brenner inne med en del nå. Jeg legger ikke skylden utelukkende på henne for at det har blitt slik! Jeg tror vi er like gode (eller dårlige) på å snakke om sexen vår begge to. Har du noen tips? På forhånd takk.

Angry Couple
Licensed from: MilanMarkovic78 / yayimages.com

Svar:

Du har helt rett i at det står og sies mye om hvor viktig det er å kommunisere, og formidle hva man ønsker - ikke ønsker, liker - ikke liker, grenser osv. når det gjelder det seksuelle. For det er viktig. Ting endrer seg gjennom livet, og om man ikke snakker om det, men bare fortsetter i "samme spor", kan man ende opp med for eksempel stort savn, skam eller skyldfølelse overfor seg selv eller partneren sin.

Det er utfordrende å komme med tips om hvordan kommunisere for å få det bedre i en kort artikkel; bare du gjør det sånn og slik, så funker det. Vi mennesker er så forskjellige og har ulike måter å uttrykke oss på, ulike måter å få fram budskap på, osv. I tillegg har vi alle også en non-verbal måte å uttrykke oss på, noe som vil farge kommunikasjonen på sin måte. Så selv om noen dikterer ordrett hva du skal si, ville kroppsspråket ditt farget det du sier, og meningen kan bli oppfattet helt annerledes enn om noen andre hadde sagt akkurat det samme til samme person. I tillegg spiller dagsform, tidligere erfaringer med slik diskusjoner, følelsene man har rundt temaet osv., inn på det hele.

Men jeg vil likevel forsøke å gi deg noen tips som du kan bruke når dere skal snakke om sex, men også i andre sammenhenger, om andre tema og med andre personer.

1. Ny tilnærming = nytt resultat
En måte er å forsøke en ny (annen) tilnærming til saken. Når dere gjentatte ganger har forsøkt å snakke sammen om dette på deres måte, uten ønsket resultat - da er det på tide å forsøke nye (andre) måter å ta dette opp på. Ny tilnærming vil gi nytt (annet) resultat. Forsøk å tenke ut hva det er som har ført til at det går galt når dere snakker om dette i dag, og legg en plan for hvordan du vil unngå det og på hvilken måte du kan klare det.
Det kan være vanskelig å finne nye tilnærmingsmåter - alle har sine mønster, sine roller - de er kjente og derfor lettest og veldig vanlig å holde på (selv om det ikke gir hensiktsmessig resultat). Forsøk gjerne likevel! Det trenger ikke nødvendigvis være så mye som skal til. Om det for eksempel er slik at dere ligger i senga hver gang dere tar opp temaet, så forsøk å diskutere det i et annet rom, i en annen situasjon, annet tidspunkt. Kanskje skal det ikke mer til for å gi et annet resultat?

2. Alltid- aldri
Det er viktig å tenke gjennom hvilke ord man bruker i en diskusjon - og hvordan man sier ting. Når det gjelder ord, så er det i alle fall to ord man bør unngå å bruke i en diskusjon, og det er alltid og aldri. Sier du for eksempel "Du tar aldri initiativ til sex" så kan du være ganske sikker på at motparten svarer med at jo, jeg gjorde det faktisk da og da. Eller diskusjonen dreier seg plutselig om å forsvare eller forklare akkurat dette, når din hensikt kanskje var å formidle at du føler at partner ikke har lyst på deg.

Dette eksempelet viser også at det har betydning på hvordan du sier ting - anklage til partner: "Du tar aldri initiativ", kontra din opplevelse av problemet, for eksempel: "Jeg føler meg lite attraktiv fordi det nå er veldig lenge siden du tok initiativ til sex med meg".
En anklage vil ofte føre til forsvar (og krangelen er i gang?), mens når du snakker ut i fra deg selv - din opplevelse/følelse/oppfatning - så gir du partner muligheten til å begynne å tenke hva han/hun kan gjøres for å endre det.

3. Kunstpause
Om diskusjonen allerede er i gang, og du merker at den begynner å dra seg inn i det vante sporet som du vet ender med krangling, så stopp litt opp. Ikke med å si at nå gidder du ikke diskutere mer - det kan oppleves som mer provoserende for situasjonen, men be om en liten pause for å tenke; Hva er det jeg vil nå? Hva er det jeg trenger nå? Hva er det partneren min vil/trenger nå? - At jeg bare lytter? At partner bare lytter? Kanskje trenger jeg/partner/vi begge en bekreftelse underveis i diskusjonen på at man er verdsatt selv om man ikke er enige? En klem? "Jeg er glad i deg selv om vi diskuterer dette!"?

Ofte er det utrygghet som fører til krangling. Blir ting oppfattet som kritikk, er det lett å bli utrygg/usikker, noe som kan få fram følelser som sårhet, skuffelse, sinne, provosert, osv., og kranglingen starter. Så ta en liten kunstpause og tenk i tide; hva trenger vi akkurat nå? Hva skal til - akkurat nå - for at denne diskusjonen ikke fortsetter i sitt vante spor og ender med krangling?

4. Taletid
Det er ofte slik at den ene er mer taletrengt enn den andre, har lettere for å ordlegge seg eller er "eieren" av saken som diskuteres og dermed har tenk mer på det, er mer forberedt og har mer klart for seg hva man ønsker å få ut av diskusjonen. Det kan derfor ofte være en ide, når man skal diskutere følsomme tema eller merker at ting spisser seg til, å sette opp taletid for hver enkelt, slik at begge får sagt sitt i saken. Når den ene har taletid, skal den andre bare lytte.

Noen løser dette med rett og slett å sette på en timer. Andre finner noe de kan bruke som "mikrofon" og så lenge den ene har "mikrofonen" i hånda, skal den andre bare lytte. Snakk i korte setninger og ta gjerne bare noen setninger av gangen. Når den ene er ferdig å snakke, skal den andre oppsummere hva hun/han oppfattet at den andre sa. Da er det lettere å avdekke misforståelser og kanskje lettere å se en løsning. Dette kan virke veldig kunstig, men om det fører til at kranglingen avtar/uteblir, så spiller det kanskje ikke så stor rolle?
Om ikke annet så vil det å foreslå taletid gi en signaleffekt; jeg vil høre hva du sier, jeg ønsker å forstå deg,  jeg ønsker å finne en felles løsning = jeg bryr meg om deg og oss!

Det finnes som sagt mange måter å jobbe med å få til en bedre kommunikasjon. Og uansett metode man måtte velge; blir kommunikasjonen bedre, vil kranglingen bli mindre.  

Det finnes mange gode bøker om kommunikasjon på markedet som du kanskje vil ha nytte av å lese.

Lykke til!