hits

Sexlyst - et barometer på et sunt parforhold?

kommentarer

Det er mange par som kommer til meg, og selvsagt - de oppsøker en sexolog fordi de har et seksuelt problem, og veldig ofte dreier det seg om et sexlyst problem.

For noen handler det utelukkende om det seksuelle problemet i et forhold som ellers er solid og godt (men som selvsagt påvirkes av det seksuelle de sliter med), og der årsaken er utenfor deres kontroll. For eksempel sykdom, fysiske hindringer, medisiner e.l..

Men oftere handler det om at det seksuelle problemet er et "symptom" på at noe skurrer i parforholdet på andre områder - sexlysten gjemmer seg fordi de sliter med på andre områder av parforholdet.

Image of a two turtle on the ground. (Geochelone sulcata) Reptil
Licensed from: yod67 / yayimages.com

Bare for å presisere det, så er det mange par som har det godt sammen, selv med lite sex. Så lite sex er ikke nødvendigvis ensbetydende med problemer i parforholdet. Derimot om den ene eller begge i parforholdet opplever sexlysten som et problem - ja, da har parforholdet et problem.

Gjennom års erfaring med samtaler med par, ser jeg at blant de par der det seksuelle kan ansees som et symptom, der det egentlig er andre ting som skaper problemet, så er det gjerne noen områder som går igjen som problemområder.

Jeg vil derfor skrive litt om disse viktige områdene i et parforhold og samtidig komme med tips til hvordan du og dere kan bygge et solid og godt parforhold ved å bli oppmerksom på hvordan dere har det på disse områdene. Og forhåpentligvis bli motivert til å gjøre en innsats for endring der det er behov, der dere ser at dere kanskje har forsømt dere. Endringer som også kan skape en god seksuell relasjon (igjen).

De fleste som er eller har vært i et eller flere parforhold, er klar over at for å ha et godt parforhold, så må du jobbe med det. Noen må jobbe mye og hardt, andre mindre, men alle må gjøre en innsats for å bevare det. Ingenting kommer gratis, og investerer du ikke i parforholdet ditt, så kan du være sikker på at en eller annen dag, før eller siden, så skurrer det - på ett eller flere områder. Faktisk så kan det være en så krevende jobb å bevare et godt parforhold, at mange gir opp (noe skilsmissestatistikken kan bekrefte).

Noe av det viktigste i et parforhold, er etter min erfaring fra praksisen min: tillit og trygghet.

Det å ha tillitt til hverandre gir en følelse av trygghet, og velger man å leve i et monogamt forhold, så er tillitt og trygghet noen av de viktigste ingrediensene. Kanskje til og med det viktigste grunnlaget for et godt parforhold og sexliv. Og når det gjelder sexlyst, så kan det definitivt være veldig problematisk å lokke den fram overfor en du ikke føler deg trygg sammen med eller har nok tillit til.

Hva skal til for å skape tillit mellom dere? Hva gir deg trygghet? Eller for å snu spørsmålene på hodet ? hva kan føles truende for deg? Gi mistillit? Gi en følelse av utrygghet?

Når jeg stiller disse spørsmålene, er svaret veldig ofte, og først og fremst, utroskap. Utroskap - det at partner skal lure meg, misbruke tillitten vi har til hverandre, finne noen som er bedre enn meg, bli lei meg, forlate meg, er ofte den største frykten for den enkelte - det som føles mest truende, og til hindrer for å føle trygghet og ha full tillit til sin partner.

Men det kan være helt andre ting som skaper utryggheten og hindrer tillit, så start prosessen mot et bedre parforhold og sexliv med å snakke om hvordan dere har det og vil ha det. Spill med åpne kort. Still deg selv og hverandre spørsmålene over. Avklar grenser. Ha respekt for hverandre. Vis at dere vil hverandre godt.  - Og flere andre ting som jeg vil komme tilbake til neste uke. For tillit og trygghet er fundamentet. Alt annet bygges videre oppå dette. Eller rettere sagt: forsterker fundamentet.

Er du i et parforhold som sliter med sexlyst, kan jeg røpe at jeg om kort tid kunne tilby hjelp uansett hvor du befinner deg. Ønsker du å være en av de første som får vite om tilbudet? Meld deg på nyhetsbrev via lenken du finner i boksen "Om meg".

Lykke til.